Oct. 9th, 2016

madf: (Default)
Потрапив мені до рук посібник до вивчення дисципліни „Методологія організації наукових досліджень“. Пишуть що „Пособие предназначено для студентов специальностей «Программное обеспечение ЭВМ», «Прикладная математика», «Информатика», «Системный анализ» ДНУ.“.

Наведу шматок тексту про наукові дослідження. Тут вам і божественна інформація, і знання древніх, і люди вороги природи. Зате жодного слова про науковий метод і про фальсифікованість теорій. Між іншим, текст затверджено науковою радою і офіційно надруковано — по таким методичкам учаться студенти.


Read more... )

Profile

madf: (Default)
madf

April 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
1617 1819202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 03:19 pm
Powered by Dreamwidth Studios