madf: (Default)
[personal profile] madf
1. Win10
- на рідних дровах не бачить блютузину Azio BTD-V401.
+/- на фірмових дровах бачить, але лише на одному USB-порту. На інших (штук 5 перепробував) не бачить.
+ вмикання/вимикання навушників відпрацьовує правильно.
+ конфігуратор навушників відпрацював коректно, оновив прошивку.
+ звук без нарікань.
0 дзвінки не перевіряв.
2. Win7
- на фірмових дровах не бачить навушники (хоча бачить блютузину).
+/- на рідних дровах працює, але звук так собі (на верхніх частотах трохи хрипить і тріщить).
+/- прийом дзвінків відпрацьовує коректно, але при цьому звук із телефона хрипить (переривається).
- після установки конфігуратор зламав блютуз повністю.
3. Linux
+ бачить блютуз, бачить навушники.
+/- GUI працює через раз. Або через два. Або через три.
+ консольний bluetoothctl заслуговує на повагу — є completion, кольори, коректно відпрацьовує pair/unpair, connect, scan. Надзвичайно зручна утиліта.
+ звук без нарікань (цікаво, як так виходить, адже aptX — пропрієтарна технологія).
+ вмикання/вимикання навушників відпрацьовує коректно.
0 дзвінки не перевіряв.
4. Android.
+ просто працює.
+ звук без нарікань.
+ вмикання/вимикання навушників відпрацьовує коректно.
+ дзвінки відпрацьовує коректно.
5. MacOS X.
0 TBD

Підсумую:
Android - 1.
Linux - 0.75.
Win10 - 0.58.
Win7 - 0.25.

PS: на роботі контакт дотягує до середини коридору протилежного крила. Це десь метрів 20, мабуть. Але якщо зайти за стіну, до кавоварки, починає перериватись раніше. До туалету дотягує без проблем :)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

madf: (Default)
madf

April 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
1617 1819202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 01:58 am
Powered by Dreamwidth Studios