madf: (Default)
[personal profile] madf
Підкинули тут один допис: http://blognot.co/12724. Він привернув мою увагу тим що там висловлюється дуже популярна, але, з моєї точки зору, абсолютно не коректна аналогія між „миттям унітазів у Європі“ і аутсорсінгом в IT.

Розглянемо тези:

„Почему это плохо? Ну, прежде всего потому, что, как и в классической схеме эксплуатации колоний, подавляющая часть прибыли от продажи ресурсов или эксплуатации рабсилы вывозится из колонии.“

У випадку IT outsorsing немає вивозу прибутку чи ресурсів. Є експорт сервісів. Сервіс відрізняється від ресурсу тим що він не закінчується, а значить його експорт не наносить збитку країні-експортеру.

„Плохо это и потому, что в условной колонии не растет квалификация рабсилы, не распространяются новые технологии и не повышается общий уровень индустрии.“

Ріст кваліфікації робітників ніяк не пов'язаний з аутсорсом. Тут можна навести дві контр-тези: ріст кваліфікації робітника цілком і повністю залежить від самого робітника; росту кваліфікації чи рівня технологій немає і у роботодавця.

Полемізуючи сам із собою я скажу: „Зачекай, а як же мотивація до розвитку?“. Тут відповідь проста: кожен сам вибирає собі час і місце де зупинитись. Рушієм розвитку має бути внутрішня мотивація, власне бажання до розвитку. Зовнішня мотивація не більше ніж прискорювач розвитку. Поганий той програміст якого треба заставляти чи мотивувати вчитись!

Що ж до другої контр-тези, тут я спостерігаю трохи іншу картинку. Рівень розвитку технології залежить від величини і maturity проекту. Коли у вас стартап — рівень технології відносно високий і постійно росте. Те саме відбувається з персоналом. Але як тільки вашим продуктом (чи сервісом) починає користуватись Жирний Клієнт (або приходить Солідний Інвестор) — починається оцінка ризиків. Bleeding edge technology це завжди високий ризик, тому ріст рівню технологій зупиняється, або навіть стає негативним. Це часто корелює з початком аутсорсінгу, тому що у компанії з'являється потреба у додатковій робочій силі і потреба у оптимізації витрат, викликана, знову таки, оцінкою ризиків.

Відверто кажучи, тут все ж є один момент: часто працівники на аутсорсі займаються рутинними справами що не потребують високої кваліфікації, у той час коли працівники у головному офісі займаються R&D. Але на це теж є об'єктивна причина. У життєвому циклі кожного програмного продукту у певний момент наступає етап коли він перестає розвиватись якісно і натомість починає рости „в ширину“. Зазвичай цей етап починається коли продукт стає популярним: користувачам не потрібні щоденні революції, натомість вони очікують дрібних змін — виправлення помилок та мінімальних покращень. І такої роботи багато, тому на неї і наймають додаткових працівників — на аутсорсі. Але у світі IT ніколи не можна зупинятись на досягнутому, бо конкуренти з'їдять. Тому розумний інвестор вкладе багато грошей у стабільність і значно менше грошей у ризиковий R&D який потенційно може дати великий прибуток, але може виявитись і абсолютно марною витратою.

Таким чином, я вважаю, описувана нерівність у інтелектуальному наповненні задач викликана не „колоніалізмом“ а механікою роботи ґалузі.

Я, насправді, думав що для всіх давно очевидно: хочеш бути на передньому краї — йди у стартап. Хочеш стабільності — йди у існуючий великий проект.

„И, наконец, это плохо потому, что не приносит особой пользы стране. Дешевая рабсила потому и дешевая, что ей мало платят — поэтому говорить о росте потребления нет смысла.“

Зарплата робітника у IT все ж вище за середньоринкову. Аутсорсери „завозять“ у країну цінну валюту і при цьому не вивозять цінних ресурсів. Однозначно плюс.

„Развития внутреннего рынка также не случается — это хорошо заметно в Беларуси, где рынок внутренних сервисов и программисты-аутсорсеры представляют собой два совершенно непересекающихся множества.“

Розвиток внутрішнього ринку не залежить від аутсорсу. Тут проблема скоріше у тому що внутрішнього ринку в Україні (і, я думаю, аналогічно у Булорусі та Росії) практично немає, а те що є не здатне запропонувати ринкову зарплату. Є окремі винятки, на кшталт Приват Банку, але їх мало. Створити IT-проект для внутрішнього ринку з нуля зараз можна лише на волонтерських засадах, хоча у випадку успіху він у майбутньому може і досягнути стадії коли дохід дозволить утримувати повноцінний IT-штат.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

madf: (Default)
madf

April 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
1617 1819202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 02:00 am
Powered by Dreamwidth Studios